תנאי שימוש לאתר www.dweb.co.il (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת ג'נסיס מיתוג ופרסום שהיא בעלים של האתר הנקרא dweb (להלן: "dweb").

מטעמי נוחות נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי ו/או רכישת אחד השירותים, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

2. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין dweb לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").

3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

4. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר.

5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

7. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

9. האתר בכללותו, לרבות עיצובו, התכנים הכלולים בו והשמות וסימני המסחר המופיעים בו, הינם קניינם הבלעדי של dweb ו/או של צדדים שלישיים שהרשו ל- dweb להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.

10. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

11. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

12. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

13. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי dweb בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, שימוש בהם או הסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר כי dweb אינה מציגה כל מצג ביחס לתכנים ולשירותים המוצעים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) באשר לזמינותם ו/או טיבם.

14. שירות ותמיכה יינתנו ללקוחות בשעות העבודה המקובלות בין 8:00-17:00 בימי ראשון-חמישי. פניות יקבלו מענה מקסימום עד 12 שעות מרגע קבלת הפנייה.

15. הלקוח יכול להפסיק את שירותי האירוח/אחסון אתרים בכל עת וזו בהודעה מראש באמצעות הדואר האלקטרוני של העסק.

16. במידה ויופסק התשלום עבור שירותי האירוח/אחסון מכל סיבה, יופסק השירות לאחר שבעה ימים וזאת לאחר התראה שתשלח ללקוח באימייל.

17. השירותים שמספקת dweb בכלל ושירותי האירוח/אחסון בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית. ל- dweb לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.

18. גיבויים לחשבון האחסון של הלקוחות נעשים אחד ליום ונשמרים במשך שבוע בשרת גיבוי, אל אף האמור הלקוח הוא האחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. dweb אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. dweb אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי dweb או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. dweb אינה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח ולעסקי הלקוח במישרין ובעקיפין ממחיקה או פריצה לאתר ולקבצים בשרת הלקוח.

בברכה, dweb